Shimada ES

Captain: Junichi Nagasaki

Starting Eleven (3-4-3):

1.- Etsuo Nagai; 2.- Ito, 3.- Koichi Fujisawa, 4.- Takahashi; 5.- Kimura, 6.- Koji Ishikawa, 9.- Hashimoto, 10.- Junichi Nagasaki; 7.- Nakamura, 8.- Masayuki Jinbo, 11.- Naoki Wesugi.

Leagues
Regional Qualifiers
Seasons
Elementary School 6th Year