Furano Middle School

Furano MS is a school that represents the Hokkaido island in the north of Japan. They made it to the semifinals of the Middle School National Tournament.

Furano is also known as Flynet in Europe.

Captain: Hikaru Matsuyama

Head Coach: Daigo Kurata

Starting eleven (3-4-3):

1.- Masanori Kato; 6.- Susumu Honda, 2.- Tsuyoshi Kondo, 5.- Kentaro Kamata (aka Yoshi Saseki); 3.- Hisashi Matsuda, 9.- Haruo Kaneda, 10.- Hikaru Matsuyama, 4.- Koichi Wakamatsu; 7.- Seiji Nakagawa, 11.- Kazumasa Oda, 8.- Shuichi Yamamuro.

Affiliated teams: Furano ES, Furano HS.

Furano Player List

#PlayerPosition Height (MS)Weight (MS)
1jpnPicture of Masanori KatoKatoGK2121010017260
2jpnPictuer of Takeshi KondoKondoDF2121000016959
3jpnPicture of Hisashi MatsudaMatsudaDM3181000016554
4jpnPicture of Koichi WakamatsuWakamatsuAM2121000016453
8jpnPicture of Shuichi YamamuroYamamuroFW3181000016757
9jpnPicture of Haruo KanedaKanedaAM3181010016454
10jpnPicture of Hikaru MatsuyamaMatsuyamaAM4241320016857
11jpnPicture of Kazumasa OdaK. OdaFW3241300016353

Assistant: Yoshiko Fujisawa

Picture of Yoshiko Fujisawa
Nationality
jpnJapan
Current Team(s)
Furano MS

Head Coach: Daigo Kurata

Picture of Daigo Kurata
Nationality
jpnJapan
Current Team(s)
Furano MS

Assistant: Machiko Machida

Picture of Machiko Machida
Nationality
jpnJapan
Current Team(s)
Furano MS
Leagues
Regional Qualifiers, National Tournament
Seasons
Middle School 3rd Year