Toho Academy MS

Toho Academy MS (Middle School) beats Musashi at the final of the regional tournament of Tokyo and goes to the National Tournament to represent this region. Toho reaches the final where they face Nankatsu. The match ends in a draw after extra time and both teams are declared winners.

Captain: Kojiro Hyuga

Head Coach: Makoto Kitazume

Starting eleven (4-4-2):

1.- Ken Wakashimazu; 2.- Kiyoshi Furuta, 6.- Katsuji Kawabe, 3.- Tsuneo Takashima, 5.- Hiroshi Imai; 4.- Hideto Koike, 7.- Yutaka Matsuki, 15.- Takeshi Sawada, 8.- Tadashi Shimano; 10.- Kojiro Hyuga, 9.- Kazuki Sorimachi.

Affiliated teams: Toho Academy HS.