Meiwa Elementary School

Meiwa ES is an elementary school that represents the region of Saitama. They made it to the final of the Elementary School National Tournament.

Meiwa is also known as Muppet in Europe.

Captain: Kojiro Hyuga

Head Coach: Kozo Kira

Starting eleven (4-4-2):

10.- Kojiro Hyuga     11.- Noboru Sawaki

6.- Shinishi Sakamoto     15.- Takeshi Sawada    7.- Kazushige Enomoto

8.- Hiromichi Hori

4.- Hiroshi Ishii     3.- Motoharu Nagano     2.- Toshiyuki Takagi     5.- Keiji Kawagoe

17.- Ken Wakashimazu

Affiliated teams: Meiwa Hirashi MS.