Meiwa Elementary School

Captain: Kojiro Hyuga

Starting eleven (4-4-2):

10.- Hyuga     11.- Sawaki

6.- Sakamoto     15.- Sawada    7.- Enomoto

8.- Hori

4.- Ishii     3.- Nagano     2.- Takagi     5.- Kawagoe

17.- Wakashimazu